DOWNLOAD CJENIKA

Cjenik HP tonera i tinti
Cjenik Canon tonera i tinti
Cjenik Lexmark tonera i tinti
Cjenik Epson tonera i tinti
Cjenik Samsung tonera i tinti
Cjenik Kyocera tonera i tinti
Cjenik Panasonic tonera i tinti
Download cjenika tonera i tinti
 
 
 
  

Servis printera

Tvrtka Alfabet nudi komplet uslugu kako obnove toner kazeta, prodaje pisača tako i servisa i održavanja pisača. Našim korisnicima koji koriste Alfabet obnovljene toner kazete pružamo povoljnije uvjete održavanja i servisiranja pisača.S obzirom na tehnologiju ispisa tintnih i laser uređaja, neophodno je održavanje samih uređaja ili čišćenje pisača radi kvalitetnijeg budućeg ispisa a i produženja vijeka trajanja samog uređaja. Samo održavanje je u startu povoljnije od samog servisa gdje je potrebna i izmjena dotrajalih dijelova ili strujnih oštećenja. Našom uslugom servisa htjeli smo u potpunosti zaokružiti sve potrebe i poteškoće koje se javljaju u svakodnevnom ispisu i tiskanju dokumenata kod korisnika.

Preuzimanje pisača na servis

Odlučite li se za servis uređaja , po vašem pozivu isti dan preuzimamo vaš uređaj

ako se ne radi o banalnom kvaru kojeg možemo otkloniti kod vas i odvozimo

ga na naš servis.Vrijeme otklona kvara prosječno traje do 3 dana maksimalno

uz napomenu da kompleksiji popravci i naručivanje dijelova za uređaj stranke

može trajati i do 10 dana.Smatramo da time i dalje nudimo brzi servis uz povoljne

cijene servisa.Zbog smanjenja samo troškova izdataka sa stranku pokušavamo

tamo gdje se to može ugraditi stari ali ispravan dio i tako smanjiti trošak za 50 %

Po želji stranke koristimo i zamjenske laserske pisače kojima se možete

služiti dok je vaš uređaj kod nas na servisu.Zamjenski uređaj NE naplaćujemo

prilikom korištenja !.

Opći uvjeti servisiranja te uvjeti reklamacije na uslugu servisa

 Alfabet se NE obvezuje preuzeti odgovornost u sljedećim situacijama:

-AKO SE NAKON SERVISA POJAVLJUJE NOVI KVAR NA DRUGIM DIJELOVIMA

 UREĐAJA A DA NIJE UVJETOVAN POPRAVLJENIM DIJELOVIMA.

-AKO STRANKA NAKON IZVRŠENOG SERVISA NIJE ZADOVOLJNA POPRA

 VLJENIM UREĐAJEM A POSLJEDICA KVARA I UZROK SU OTKLONJENI.

-AKO STRANKA IZRIČITO ŽELI DJELOMIČAN OTKLON KVARA A NE POTPUNOG

 OTKLONA NEISPRAVNIH DIJELOVA KOJI SU NASTALI OŠTEĆENJEM.

-AKO STRANKA NE PREUZME UREĐAJ NAKON 60 DANA I NE KONTAKTIRA

 NAS U ISTOM VREMENU.

-AKO NAKON SERVISA UREĐAJA I DALJE KORISTI NEISPRAVNE TONERE ILI

 TINTE A BILA JE OBAVIJEŠTENA OD NAŠEG SERVISA O POSLJEDICI TOGA.

Prilikom preuzimanja uređaja od strane kupca na servis,tvrtka Alfabet Inkubator d.o.o ima pravo naplatiti pregled i detekciju kvara na uređaju u iznosu pola radnog sata koji iznosi 140,00 kn + PDV, tj 70,00 kn +PDV. Sama naplata detekcije i uvida u kvar na uređaju ne znači i otklon kvara na istom!

 
 

Iz cjenika izdvajamo

Usluga jednog sata servisa ( 50% popravaka) iznosi 140,00+PDV
Napomena: U cijenu sata nisu uključeni dijelovi koje posebno naplaćujemo.

Prije svakog popravka , o istom obavještavamo stranku o cijeni i vrsti popravka.

Nakon te obavijesti krećemo u popravak uređaja ako ga je stranka prije

toga potvrdila.

 
 
 
 
Copyright © 2008 Alfabet - Dizajn Studio.com.hr  
Naslovnica|Obnova tonera|Servis|Web Shop|Kontakti